Filozofie


Výuka jazyků může být buď velká zábava, nebo i osina v zadku. Jak je možné, že někteří lidé se prostě domluví v jakémkoliv jazyce (nebo to tak alespoň vypadá), zatímco jiní zažívají nad učebnicemi gramatiky dlouhé upocené hodiny čistého mučení? To je fascinující otázka, nemyslíte?

Dost možná si říkáte, že to záleží na počtu jazykových buněk, nebo na hudebním sluchu, nebo na genech... Ale i když nějaký přirozený talent může být ku prospěchu, zdaleka není ten nejdůležitější. Naučit se cizí jazyk je hlavně komunikační dovednost, která se opírá o tři základní pilíře:

  • Vaši osobní motivaci (a cíl)
  • Vámi investovaný čas
  • Vaši aktivní praxi při vytváření vět

Možná, že znáte tuto světoznámou polskou reklamu, kde se starší pán snaží naučit anglicky. A když se na ni podíváte, uvidíte, že tam jsou všechny tyto tři podmínky splněny: má obrovskou motivaci, věnuje tomu hodně času a osvojí si jazyk praxí.

Vidíte, že cílem tohoto pána není nějaká gramatická úroveň, ale jeho potřeba komunikovat s vnučkou. Je to silná vnitřní motivace. Taky by to mohl vzdát, nadávat synovi, že se přestěhoval do ciziny, nebo si říci: "Já už jsem na to starý". Ale, místo toho se do toho zakousnul a uspěl.

V Koučinku angličtiny nám jde o to, jak nejen pomoci lidem uspět, ale rovněž ukázat, jak si mohou užít cestu k úspěchu. Pomáháme studentům  správně uchopit jejich vlastní slabší i silnější stránky a pracujeme s cizím jazykem jako s napínavou výzvou, ne jako s nudným úkolem.
This site was built using